Historie ZS

Organizace Zeměpisná společnost byla založena v roce 1953 jako pionýrská skupina. V roce 1971 se původní Zeměpisná společnost rozdělila na tři samostatné organizace: Po cestách vlasti fungující dodnes v Brně pod SVČ Lužánky, Obzor již zaniklou a naší Moravu spolupracující s Chaloupkami o.p.s.. Obě fungující "zéesky" o sobě vědí a občas se potkávají.

Oddíl Brtníci

V roce 2014 byl založen nový oddíl v Brtnici u Jihlavy s příznačným jménem Brtníci. Vedení se ujali zkušení lektoři s praxí a čestní členi ZS ze zmíněných Chaloupek a to vedoucí Maťa a Ilčí. Náš oddíl má v současnosti dvě družinky. Družinky mají dohromady 25 dětí a aktivně na schůzky chodí přes polovinu dětí.

Vedoucí Maťa

Maťa

Vedoucí družinky ...
Vedoucí Ilčí

Ilčí

Vedoucí družinky ...

Celoroční činnost a náplň

Jedenkrát do týdne se scházíme na oddílové schůzce v Brtnici. Plníme minima, luštíme šifry, učíme se morseovku. Mimo to chodíme ven, poznáváme přírodu a připravujeme tradiční akce. Mezi největší patří Letní expedice a dále pořádáme výpravy. Na výpravách jezdíme na sruby v okolí Brtnice a Jihlavy nebo vyrážíme s batohem pod stany. Kromě toho jezdíme na výpravy do Brna na Palubu.

Vedení ZS a další vedoucí

Současný vedoucí ZS je Martin Kříž. Kromě oddílových vedoucích a vedení ZS máme bývalé členy, kteří s námi občas jezdí na výpravy a pomáhají připravovat Letní expedici.