Výlet do ZOO Jihlava

Sraz:

8:45 na autobusové zastávce Brtnice, náměstí (autobus jede v 8:53).
Návrat:

17:15 tamtéž
Co budeme dělat:

Projdeme si zoo, získáme odpovědi na zvídavé otázky a setkáme se s dalšími dětmi,
které navštěvují různé přírodovědné kroužky v rámci Chaloupek. Zjistíme zajímavé věci o jejich činnosti
a zároveň představíme, jak to funguje u nás v oddíle.
S sebou (a na sebe):

oddílové triko + vhodné oblečení a obutí dle počasí, svačinu a pití na celý den,
pláštěnku, notýsek, psací potřeby, KPZ, drobné kapesné
Cena:

150 Kč

Přihlašujte smskou, mejlem, osobně… Vyplněnou a podepsanou přihlášku s sebou! Díky!
Vzhledem k objížďce trvá cesta autobusem do Jihlavy minimálně 25 minut. Pokud je to potřeba,
dejte dítku předem kinedryl. Díky!

PŘIHLÁŠKA

Publikováno v akce