ZIMNÍ TÁBOR – OD ÚNORU DO LISTOPADU

„Někdy je nutné učinit jeden krok zpět, abyste mohli učinit dva kroky vpřed.“

Vladimír Iljič Lenin

Ústavní zákon
z roku 1948
Ústava Československé republiky

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto ústavním zákoně:

Prohlášení

My, lid československý, prohlašujeme, že jsme pevně rozhodnuti vybudovat osvobozený stát jako lidovou demokracii, která nám zajistí pokojnou cestu k socialismu.

Jsme odhodláni bránit všemi svými silami vymoženosti naší národní a demokratické revoluce proti veškerým snahám domácí i zahraniční reakce, jak jsme znovu před celým světem osvědčili svým vystoupením na obranu lidově demokratických řádů v únoru 1948.

Slibujeme si navzájem, že na tomto velkém díle budou pracovat společně a ruku v ruce oba naše národy, navazujíce tak na pokrokové a humanitní tradice svých dějin.

Češi a Slováci, dva bratrské národy, členové velké rodiny Slovanstva, žili již před tisícem let společně v jednom státě a společně přijali z východu nejvyšší výtvor tehdejší vzdělanosti – křesťanství. První v Evropě pozdvihli v husitské revoluci na své prapory myšlenky svobody mínění, lidovlády a sociální spravedlnosti.

Po staletí bojoval pak český a slovenský lid s feudálními vykořisťovateli a s německou dynastií Habsburků za své sociální i národní osvobození. Myšlenky svobody, pokroku a humanity byly vedoucími idejemi obou našich národů, když se v XIX. věku obrodily za společného úsilí slovenských i českých buditelů, vzešlých z lidu. Pod týmž praporem zahájily také oba národy v první světové válce společný odboj proti německému imperialismu, a podníceny Velkou říjnovou revolucí, zřídily po staletích poroby, dne 28. října 1918, svůj společný stát – demokratickou republiku Československou.

Již tehdy, za prvního odboje, toužil náš lid, veden velkým vzorem revolučního boje ruských dělníků a rolníků, po lepším společenském řádu, po socialismu. Avšak toto pokrokové úsilí, navazující na naše nejlepší tradice, bylo zakrátko zmařeno, když se po rozkolu dělnického hnutí v prosinci 1920 podařilo nepočetné vrstvě kapitalistů a velkostatkářů zvrátit navzdory demokratické ústavě pokrokový vývoj v naší republice a přivésti k vítězství kapitalistické hospodářské zřízení se všemi jeho zly, zejména s hrůzou nezaměstnanosti.

Když pak oběma našim národům hrozila zkáza z nové imperialistické expanse v zločinné podobě německého nacismu, tu opět – jako kdysi v husitské revoluci panská šlechta – zradila nyní i novověk vládnoucí třída, buržoasie. Ve chvíli nejvyššího nebezpečí se spojila s nepřítelem proti vlastnímu lidu a tím umožnila světovému imperialismu, aby dočasně vyřídil své rozpory na účet obou našich národů hanebnou dohodou mnichovskou.

Tím byla uvolněna cesta k zákeřnému přepadení našeho mírumilovného státu odvěkému nepříteli, jemuž horlivě pomáhali potomci cizích kolonistů, usazení mezi námi a požívající podle naší ústavy všech demokratických práv stejně s námi. Za hrozných událostí druhé světové války povstali oba naši národové k boji za osvobození,který po nesčetných obětech našich nejlepších lidí a za pomoci spojenců, především slovanské velmoci Svazu sovětských socialistických republik, vyvrcholil slovenským a českým povstáním let 1944 a 1945 v národní a demokratické revoluci našeho lidu a byl vítězně ukončen osvobozením Prahy Rudou armádou dne 9. května 1945.

Nyní jsme se rozhodli, že náš osvobozený stát bude státem národním, zbaveným všech nepřátelských živlů, žijícím družně s rodinou slovanských států a v přátelství se všemi mírumilovnými národy světa. Chceme, aby to byl stát lidové demokracie, v němž si lid svými zástupci zákony nejen dává, nýbrž je svými zástupci také sám vykonává. Chceme, aby to byl stát, v němž všechno hospodářství slouží lidu a je vedeno tak, aby vzrůstal obecný blahobyt, aby nebylo hospodářských krisí a aby byl národní důchod spravedlivě rozdělován. Po této cestě chceme dojíti k společenskému řádu, v němž bude úplně odstraněno vykořisťování člověka člověkem – k socialismu.

V tomto duchu stanovíme v druhé části ústavy její základní články v třetí pak je rozvádíme do podrobností a hodláme tak dáti pevný podklad právnímu řádu naší lidové demokracie.

Článek I

S sebou

Zelená košile, šátek, minima, šátek na krk, čepice, rukavice, zimní bunda, zateplené kalhoty, funkční prádlo, oblečení na spaní, 2x triko s krátkým rukávem, 2x triko s dlouhým rukávem, svetr, mikina, tepláková souprava (nebo nějaká její obdoba), náhradní spodní prádlo a teplé ponožky v dostatečném množství, pevná obuv, přezůvky, vak na špinavé prádlo, 1 x ručník, kapesníky, malý batůžek, spacák, hygienické potřeby (mýdlo, kartáček + pasta), baterka a náhradní baterie, KPZ, kapesné 200Kč, zavírací nůž, láhev na vodu nebo termoska, hrníček, lžička, ešus.

Článek II

Doprava na expedici

Individuálně autem. Pokud máte problém s dopravou na místo. Ozvěte se a najdeme spolu nějaké řešení.

Příjezd: 16:00-17:00 Na místě/NEDĚLE (19. 2. 2023)

Odjezd: 14:00-15:00 Z místa/PÁTEK (24. 2. 2023)

Cena: 2500,- (zaplatit do 12. 2. 2023)

Samostatně autem!

Samostatně autem!

MÍSTOPŘÍSEŽNÉ PROHLÁŠENÍ ODEVZDEJTE PRVNÍ DEN EXPEDICE

Článek III

Bobří hrad

GPS: 49°27’27.958″N, 16°3’6.668″E

Článek IV

DOTAZY ZASÍLEJTE ČI TELEFONUJTE

Vendy Šimková: vendula.simkova@chaloupky.cz, 603 927 941